Ik kom in actie voor reanimatieonderwijs aan scholieren!

Maggie Kooman

( Member of team: Alive and ticking! )

from €2.500 (0%)
Met reanimatieonderwijs op school zal op termijn iedere burger kunnen reanimeren en zullen vele levens gered kunnen worden. Help jij mee om dit te verwezenlijken?